Vi ses väl i Almedalen?! Onsdag kl 13

Medverkande:

Ann S Pihlgren, Fil dr och författare
Inger Nordheden, Freinetrörelsen
Inger Bjur, Montessoriförbundet
Pär Granstedt, Moderator, Trialog Tankesmedja
Maria Norberg, Waldorfskolefederationen

Alternativa pedagogiska riktningar behöver förutsättningar för att kunna erbjuda småskaliga verksamheter. Styrdokument ska bygga på pedagogisk forskning och beprövad erfarenhet. Låt skollagens ändamålsparagraf – bildningsidealet – prägla allt reformarbete.

Just nu råder kortsiktig ekonomisk och administrativ likriktning i jakten på stora vinstuttag inom skolan. I den jakten äventyras, enligt vår mening, även de mindre verksamheternas möjligheter till existens. Olika pedagogiska riktlinjer behöver alternativa pedagogiska småskaliga skolorganisationer och därför hotas och marginaliseras pedagogiska alternativ genom att alla fristående skolor föreslås behandlas lika. Alternativa pedagogiska riktningar behöver förutsättningar för att kunna erbjuda småskaliga verksamheter. Styrdokument ska bygga på pedagogisk forskning och beprövad erfarenhet. Låt skollagens ändamålsparagraf – bildningsidealet – prägla allt reformarbete. Vi önskar att den nya läroplanen anpassas till barnens kognitiva utveckling och skilda förutsättningar! Under detta seminarium fördjupar vi tre pedagogiska alternativ oss i hur skolan ska kunna inkludera varje barn.

https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1sLQWS-0004gi-3w&d=4%7Cmail%2F90%2F1719161400%2F1sLQWS-0004gi-3w%7Cin11j%7C57e1b682%7C27582968%7C12600068%7C667853DC059745803B73C520BB6735D8&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsbow..tueyue%2Fcoiiv%2Fml4s5KEmzgu5&s=QUkDhO5_S796WdAoVpPS7BfetT4

https://almedalsveckan.info/program?searchText=Ekobanken&searchTextLimitation=eventProducers#