Waldorf

Waldorfpedagogiken är ett pedagogiskt alternativ där målet är barns och ungdomars allsidiga utveckling. Centralt för waldorfpedagogiken är lek och rörelse samt en balans mellan kunskapsämnen, konstnärligt övande och hantverk. Läs mer

Förskola

Barn får vara barn

Waldorfförskolan bedrivs som en fristående förskola. Vi följer Läroplan för förskolan Lpfö 18 och inspireras av det kompletterande dokumentet En väg till frihet. Läs mer


Grundskola F-9

Skapa livslång lust att lära

Waldorfskolan bedrivs som fristående grundskola. Vi följer Läroplan för grundskolan Lgr 22 och inspireras av det kompletterande dokumentet En väg till frihet. Läs mer


Gymnasium

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Goda läroprocesser kräver variation

Waldorfskolans gymnasium erbjuder Naturvetenskaps­programmet, Estetiska programmet samt Samhälls­veten­­skapsprogrammet, med särskild variant inom det estetiska området. Läs mer


Om waldorfpedagogiken

Låt hela barnet utvecklas i skolan

Waldorfpedagogiken är ett pedagogiskt alternativ från förskola till gymnasiets avgångsklass. Målet är barnets allsidiga utveckling med uppmärksamhet på det väsentliga i de olika åldersstadierna.

Waldorfförskolor och waldorfskolor är en del av den idéburna skolrörelsen i Sverige. Det är en pedagogik som ständigt utvecklas och förnyas i samverkan med en internationellt utvecklad pedagogik som finns i alla världsdelar.

Visa mer

I förskolan läggs tonvikten på barnets egen utvecklingsmöjlighet i den fria leken. En återkommande dagsrytm, stor omsorg om miljö och naturmaterial samt praktiska och konstnärliga aktiviteter kännetecknar waldorfförskolorna världen över.

I skolan ges barn och ungdomar möjlighet till en utveckling där det är centralt att kunskapsämnen, konstnärligt övande och hantverk står i god balans till varandra.

Elevernas utveckling mot de nationella målen och respekten för varje enskild elev utgör en grundläggande målsättning i varje skola. I waldorfskolan utfärdas betyg i årskurs 9 eller när ett ämne är avslutat. Innan dess dokumenteras kunskapsutvecklingen i skriftliga omdömen.

En väg till frihet (2022) används som underlag för planering av utbildning och undervisning i förskola och skola. Waldorfförskolor och waldorfskolor följer Lpfö-18 och Lgr-22. Det är de styrdokument som visar hur pedagogiken kan realiseras inom skollagens ramar.

Gymnasiet följer Gy11 med tre särskilda varianter; Estetiska programmet särskild variant waldorf, Naturvetenskapliga programmet särskild variant waldorf och Samhällsprogrammet särskild variant waldorf.

Efter årskurs 9 samt avslutad gymnasieutbildning är eleverna behöriga att söka till vidare utbildningar med sina betyg.

Oktober 2022
WSF, Waldorfskolefederationen
RWS, Riksföreningen waldorfförskolornas samråd

FAKTA

Grundades: 1919 den första Waldorfskolan i Tyskland.
Följer läroplan: Lpfö-18, Lgr-22, Gy-11
Behöriget: Allmän eller särskild behörighet
Förskolor: ca 80 i Sverige
Grund- & gymnasieskolor: ca 40 i Sverige


Hitta waldorfförskolor, waldorfskolor & waldorfgymnasier i hela Sverige

  • Visa alla
  • Waldorfförskola
  • Grundskola
  • Gymnasium

Inlägg

Svar på fråga angående en podcast

Här publicerar vi den text Waldorfskolefederationen svarat en researcher till en podcast som den 17 april 2024 önskat få synpunkter inför publiceringen av en podd. Med tanke på av... Läs mer

Stadgeförslag

Exempel på stadgar för stiftelser och föreningar. Stadgar för stiftelser och föreningar Förslag till stadgar som kan tillämpas i alla slags stiftelser och föreningar. Mater... Läs mer

EN VÄG TILL FRIHET

https://www.waldorfportalen.se Waldorfskolefederationen har i mars 2024 beslutat att ge ut ett reviderat särtryck av En väg till frihet. Arbetet har påbörjats och b... Läs mer

Waldorfpedagogiska forskningsöversikter

Ruhi Tyson har på WLH:s hemsida uppdaterat empirisk ,och färdigställt teoretisk forskning om waldorfpedagogik. http://wlh.se/forskningsoversikter-waldorfpedagogik/ Läs mer

Visa fler inlägg