Förskola

Waldorfförskolan bedrivs som en fristående förskola. Vi följer Läroplan för förskolan Lpfö 18 och inspireras av det kompletterande dokumentet En väg till frihet. I waldorfförskolan välkomnar vi barn mellan 1–7 år, det erbjuds både grupper för yngre barn, 1–3 år, grupper för äldre barn 3–7 år. På några förskolor finns också blandade grupper där barnen 1–7 år tas emot.

Hitta en waldorfförskola · Karta med förskolor i Sverige

Waldorf jorden runt

Skolor och förskolor har utvecklats och finns idag i mer än 80 länder rund jorden.

FAKTA

  • I Sverige har vi 78 waldorfförskolor.
  • Vi följer Läroplan för förskolan Lpfö 18
  • Waldorfpedagogiken har funnits sedan 1919
  • ca. 2500 förskolor globalt

Den fria leken

Det är en återkommande dagsrytm och tonvikten på barnets egen utvecklingsmöjlighet i den fria leken som utgör grunden i förskolan.

Stor omsorg om miljö och naturmaterial liksom praktiska och konstnärliga aktiviteter kännetecknar waldorfförskolorna världen över.

Hitta waldorfförskolor i hela Sverige