Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd

Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd är en förening som vill främja samarbetet mellan waldorfförskolorna i Sverige och internationellt. Föreningen vill bidra till att göra waldorfförskolepedagogiken tillgänglig för alla och främjar vidareutvecklingen av pedagogiken genom stöd till forskning, fortbildningar och konferenser kring frågeställningar som rör barnet. Föreningen har sitt säte i Stockholm. Styrelsens sammansättning strävar efter att kunna representera olika delar av Sverige samt samla en god kunskap och förmåga till utveckling. Föreningen har en anställd som arbetar främst med rådgivning och stöd för waldorfförskolorna och som har till uppgift att samarbeta med andra aktörer som har inflytande över barnets situation (politik, samhälle, pedagogik och omsorg).

Kontakt

Adress:
Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd
Kulturcentrum Järna 25
15391 Järna

Telefon: +46 (0)70 882 83 03  
Telefontider: tisdagar 14-18 och torsdagar 10-16

E-post: rws@waldorf.se