Waldorfpedagogik

Waldorfpedagogiken är ett pedagogiskt alternativ från förskola till gymnasiets avgångsklass. Målet är barnets allsidiga utveckling med uppmärksamhet på det väsentliga i de olika åldersstadierna.

Waldorfförskolor och waldorfskolor är en del av den idéburna skolrörelsen i Sverige. Det är en pedagogik som ständigt utvecklas och förnyas i samverkan med en internationellt utvecklad pedagogik som finns i alla världsdelar.

I förskolan läggs tonvikten på barnets egen utvecklingsmöjlighet i den fria leken. En återkommande dagsrytm, stor omsorg om miljö och naturmaterial samt praktiska och konstnärliga aktiviteter kännetecknar waldorfförskolorna världen över.

I skolan ges möjlighet till en allsidig utveckling där det är centralt att kunskapsämnen, konstnärligt övande och hantverk står i god balans till varandra.

Elevernas utveckling mot de nationella målen och respekten för varje enskild elev som utgör en grundläggande målsättning i varje skola. I waldorfskolan utfärdas betyg i årskurs 9 eller när ett ämne är avslutat. Innan dess dokumenteras kunskapsutvecklingen i skriftliga omdömen.

Waldorfförskolor och waldorfskolor följer Lpfö-18 och Lgr-22. En väg till frihet är waldorfskolans komplement till den nationella läroplanen. En väg till frihet (2022) används som underlag för planering av utbildning och undervisning i förskola och skola. Den tidigare versionen, En väg till frihet (2016), var relaterad till till Lgr11 och Lpfö98. En väg till frihet revideras under 2022 i förhållande till Lgr22 och Lpfö18.

Gymnasiet följer Gy11 med tre särskilda varianter; Estetiska programmet särskild variant waldorf, Naturvetenskapliga programmet särskild variant waldorf och Samhällsprogrammet särskild variant waldorf.

Efter årskurs 9 samt avslutad gymnasieutbildning är eleverna behöriga att söka till vidare utbildningar med sina betyg.

September 2022
WSF, Waldorfskolefederationen
RWS, Riksföreningen waldorfförskolornas samråd

Varför välja waldorf?

I den Norska foldern ”Gode grunner til å velge Steinerskolen” kan du läsa 11 argument för waldorf.

Ladda ner PDF