Gymnasium

Waldorfskolans gymnasium erbjuder Naturvetenskaps­programmet, Estetiska programmet samt Samhälls­veten­­skapsprogrammet, alla program med särskild variant inom det estetiska området. Oavsett inriktning integreras teoretiska, konstnärliga och praktiska moment i undervisningen. Under gymnasieåren ingår studieresor, där eleverna får studera och fördjupa sig inom olika ämnesområden.

  • Waldorfgymnasiernas program kombinerar naturvetenskap, konst och humanistiska ämnen.
  • Konst och hantverk är viktigt för helheten på samtliga program.
  • Vikten av att upptäcka omvärlden utmärker ett waldorfgymnasium.
  • Undervisning i fält och resor till städer, med spännande kulturhistoria och arkitektur, är några av kursmomenten under åk 1-3 på waldorfgymnasierna.

Hitta waldorfgymnasium

Konst och naturvetenskap

Waldorfskolans gymnasieprogram ger en bred allmänbildning i områdena naturvetenskap, samhällsvetenskap, språk och humaniora samt konst och hantverk.

Årsteman för årskurs 10-12 (gymnasium 1-3)

Länk till Skolverket GY11

Hitta waldorfgymnasium

Waldorfgymnasier i Sverige som är medlemmar i Waldorfskolefederationen.

Hitta waldorfgymnasier i Sverige