Waldorfskolefederationen 

Waldorfskolefederationen WSF är ett samarbetsorgan för Sveriges waldorfskolor. WSF bistår medlemsskolorna i arbetet med att bedriva och utveckla waldorfpedagogiken

Vid behov kan WSF lotsa enskilda skolor i specifika frågor. I de fall som WSF kontaktas angående klagomål gentemot enskilda skolor, så informerar WSF den berörda skolans rektor eller huvudman om det aktuella klagomålet.

WSF har ingen befogenhet att utöva tillsyn över medlemsskolorna och uttalar sig heller inte om enskilda skolors verksamhet. Waldorfskolorna i Sverige, WSF:s medlemsskolor, drivs av enskilda skolhuvudmän; föreningar eller stiftelser utan vinstsyfte.


Bli medlem

För att er verksamhet/skola ska kunna bli medlemmar i Waldorf­skole­­federationen kontakta sekretariatet@waldorf.se för mer information.

Styrelse

Waldorfskolefederationens styrelse består sedan årsmötet 2023 av: 

Maria Norberg, ordförande
Gitte Sörensen, Lena Olds, Martin Collin, Cia Edsberger, Kalle Edeus
Suppleant Britta Drakenberg

Kontakta
waldorfskolefederationen

Marklandsbacken 11,
168 36 Bromma

sekretariatet@waldorf.se 

Maria Norberg,
ordförande
maria.norberg@waldorf.se 

Riktlinjer

Waldorfskolefederationens medlemsskolor kännetecknas av en pedagogik som vill stödja barns och ungdomars utveckling till självständighet, frihet samt ett kritiskt och etiskt tänkande baserat på omsorg och ansvar.

Riktlinjer för Waldorfskolorna i Sverige

Stadgar

Waldorf­skole­federationen i Sverige.

Stadgar