Waldorfförskola
Ängsklockans barnträdgård

LAT: 60.4835582, LNG: 15.4377293