Grundskola
Karlshamns Waldorfskola

LAT: 56.1840801, LNG: 14.854843599999981