Grundskola
Solvikskolan

LAT: 59.047726255049, LNG: 17.620411706885