Ny forskning om barn och elevers mobilanvändande

11-åriga pojkar rör sig mindre och det kan bero på våra smarta mobiler misstänker forskare vid Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Forskarna har visat att pojkar i årskurs 5 har minskat sin fysiska aktivitet med en fjärdedel sedan år 2000. Docent Anders Raustorp (bilden) i Göteborg pekar på hur mobilen har tagit över leken på skolans raster och föreslår att oroliga föräldrar utrustar sina barn med stegräknare.

Läs mer om studien här.

Se även SVT:s inslag här

De flesta Waldorfskolor har valt en mobilfri miljö under rasterna för att gynna elevernas sociala umgänge, lek och annan fysisk aktivitet. Även i övrigt är skolornas skolgårdar allt efter möjlighet väl utbyggda för lek och utöver idrott och hälsa finns rörelseämnet eurytmi. Även undervisningen i t.ex matematik och språk innehåller mycket rörelse och fysisk aktivitet.