Waldorfskolefederationen i Almedalen

Waldorfskolefederationen deltar även detta i år i Almedalen med ett seminarium tillsammans med Freinetföreningen och Montessoriförbundet. Årets tema är : Skolan som skyddsfaktor, betydelsen av pedagogisk mångfald. Huvudtalare är polismästare…

Läs mer

Om ansvar i waldorfskolan

Om ansvar i waldorfskolan Alla skolor, även waldorfskolor, följer svensk lag som i och med 2010 års skollag, skärpte upp angående ansvarsfrågan med rektor som genomgått relevant utbildning,  och från…

Läs mer

Frans Carlgren

Frans Carlgren, en av den svenska waldorfrörelsens allra främsta bland pionjärer och inspiratörer, har idag 6 oktober lämnat oss 89 år gammal. Vi är många som fått förmånen att träffa…

Läs mer

Waldorfskolan 95 år idag!

Idag för 95 år sedan öppnade den första waldorfskolan i Stuttgart med 256 elever i 8 klasser, de flesta barn till arbetare och tjänstemän på cigarettfabriken Waldorf-Astoria. Idag finns det…

Läs mer