Panelsamtal med Maria Norberg, Caroline Bratt och Ruhi Tyson den 21 oktober 2021

Den 21 oktober anordnade Waldorfskolefederationen (WSF) ett panelsamtal. Deltagare var Maria Norberg, ordförande på WSF, Caroline Bratt, rektor på Waldorflärarhögskolan samt Ruhi Tyson, lärare på WLH och Stockholms Universitet. Samtalet handlar om waldorfpedagogik och leddes av Maria Norberg. Här är länken till panelsamtalet.