Remissyttrande till SOU 2020:67 Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska

 

Waldorflärarhögskolan, Waldorfskolefederationen och Riksföreningen Waldorfförskolornas samråd har skrivit ett gemensamt remissyttrande till SOU 2020:67 om förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska.

Ni kan läsa remissyttrandet här.