Svar på fråga angående en podcast

Här publicerar vi den text Waldorfskolefederationen svarat en researcher till en podcast som den 17 april 2024 önskat få synpunkter inför publiceringen av en podd. Med tanke på avsnittets specifika fokus på en period och en skola inom waldorfrörelsen, önskade researchern att höra WSF:s synpunkter. Texten bygger på GP artikeln av den 2021-05-24.

Här publiceras svaret i sin helhet Podd april 2024 -2.pdf