Vi är inte en skola – We are not a school

Det är många som kontaktar Waldorfskolefederationen och tror att det är en skola som de vänder sig till. Vill ni komma i kontakt med någon av Waldorfskolorna får ni gärna titta på den adresslista som finns här och mejla direkt till respektive skola.

Many people contact us and think that we are a school. Waldorfskolefederationen is however not a school so the easiest way to contact the Waldorfschools in Sweden is by using their adresses here