Frans Carlgren

Frans Carlgren, en av den svenska waldorfrörelsens allra främsta bland pionjärer och inspiratörer, har idag 6 oktober lämnat oss 89 år gammal. Vi är många som fått förmånen att träffa denna inspirerande man och tagit del av hans tankar,både genom personliga möten och genom de böcker och artiklar han under åren publicerat. Vi sänder idag en tacksamhetens tanke till minnet av Frans och för det entusiastiska engagemang och arbete han lett oss, in i den pedagogiska rörelse han varit med om att bygga .