Söderköpings waldorfskola toppar mätning

Landets friskolor får högst värde när det gäller pedagogiskt och socialt klimat, sk PESOK, och högst upp på listan med framgångsrika skolor finns Söderköpings Waldorfskola.
http://blogg.almega.se/2014/11/14/5294/