Material för att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan – Olika är normen

SKL – Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett värdefullt material om inkluderande lärmiljöer att arbeta med i skolan. Det heter ”Olika är normen” och det går att hitta materialet här.