Skolverket har ett bra material för sam- och medbedömning som nu har uppdaterats

Flera skolor arbetar redan med sam- och medbedömning. Nu har Skolverket uppdaterat ett häfte med forskning och olika exempel från 2014. Ni hittar den som en pdf här.