Ny bok om waldorfpedagogik

Waldorfpedagogik av Christine & Örjan Liebendörfer

I slutet av augusti publicerades boken Waldorfpedagogik av Christine & Örjan Liebendörfer (Studentlitteratur)

En bred och mångfacetterad bild av waldorfpedagogiken

Det är snart hundra år sedan Rudolf Steiner lade grunden för waldorfpedagogiken. Sedan dess har den använts i tusentals skolor och förskolor världen över. Men vart står den idag? Och kan en reformpedagogik från början av förra seklet fortfarande vara relevant? För att ge en bred översikt av waldorfpedagogiken, från förskola till gymnasium, ger Studentlitteratur nu ut boken Waldorfpedagogik som är den första i sitt slag på över 40 år.

Waldorfpedagogiken, som bottnar i antroposofins människosyn, har funnits i Sverige i mer än 60 år och är idag den största alternativa pedagogiken inom det svenska skolväsendet. Pedagogiken, som lägger lika stor vikt vid den tankemässiga, den känslomässiga och den viljemässiga utvecklingen hos barn, har under åren och i sin konsekvens både inspirerat och utmanat, ibland även provocerat.

– Boken ger en mångfacetterad bild, där man får följa waldorfpedagogikens födelse 1919 och grunddragen i utvecklingen fram till idag, följa elevens resa genom årskurserna och ta del av de metodiska grunderna, säger författarna Christine och Örjan Liebendörfer, som båda har mångårig erfarenhet som waldorflärare på alla stadier. Vi har försökt ge en bred bild som kan inspirera till fortsatt läsning.

Författarna redogör för motiv ur den tolvåriga kursplanen och beskriver hur waldorfpedagogiken utformas i förskolan, special- och fritidspedagogiken samt vad som kännetecknar dess metodik, didaktik och människosyn. Boken innehåller dessutom ett rikt bildmaterial som ger exempel på den konstnärligt präglade undervisningen i såväl teoretiska som praktiska ämnen.

– Vi har ofta fått svara på frågor och många gånger har vi saknat en modern beskrivning att sätta i händerna på vänner, besökare på skolorna, politiker eller studenter på lärarutbildningar, säger författarna. Det här är vårt bidrag till en lösning på det problemet.

Boken vänder sig till en bred allmänhet med intresse för waldorfpedagogikens verksamhet inom förskolan samt grund- och gymnasieskolan. Den lämpar sig utmärkt som information för intresserade föräldrar.

Christine Liebendörfer är klasslärare vid Sophiaskolan, waldorfskolan på Österlen. Hon är biolog, geovetare samt utbildad waldorflärare och bedriver masterstudier på Rudolf Steinerhøyskolen i Norge.

Örjan Liebendörfer är rektor vid Lunds Waldorfskola samt fristående konsult inom organisationsutveckling, kommunikation och marknadsföring. Han har arbetat som waldorflärare på högstadiet och gymnasiet samt som marknadschef i näringslivet.