Ny rapport om lärandeprocesser i waldorfskolan:” Från efterhärmning till kreativitet”av Leif Tjärnstig

Studien handlar om lärandeprocesser i samband med periodhäftesarbetet. Tre klasser från två waldorfskolor har ingått i studien. Rapporten som presenteras via NORENSE, ett nordiskt forskningsnätverk,som Waldorflärarhögskolan och Waldorfskolefederationen är del av, finns att ladda ned via länken nedan:

www.norense.net