Goda nyheter från Utbildningsdepartementet

Högt ställda krav på kvalitet och likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever är av högsta vikt oavsett pedagogisk inriktning. Utbildning av lärare med hög kvalitet är en förutsättning för detta. Regeringen avsätter därför 10 miljoner kronor för 2014 i kommande budgetpropositionen för utbildning av lärare och förskollärare med waldorfinriktning. Från och med 2015 beräknas 10 miljoner avsättas årligen.

Läs mer på Utbildningdepartementets hemsida >>