Om ansvar i waldorfskolan

Om ansvar i waldorfskolan

Alla skolor, även waldorfskolor, följer svensk lag som i och med 2010 års skollag, skärpte upp angående ansvarsfrågan med rektor som genomgått relevant utbildning,  och från 2018 med skolchef, och slutligen 2019 med skärpta krav på huvudmannen enligt ägar -och ledningsprövning.

Anmälningar som  görs om en enskild skola granskas av Skolinspektionen, som antingen friar, eller kommer med ett föreläggande om missförhållande skett, eller om man inte följt skollagen så har i värsta fall Skolinspektionen mandat att stänga en skola.

Waldorfskolor står under precis samma granskning som övriga skolor, och Waldorfskolefederationen ger råd, men framför allt förmedlar federationens sekretariat kontakt med skoljuridisk kompetens om okunskap råder om hur olika ärenden ska hanteras. Waldorfskolorna är dessutom anslutna till arbetsgivarorganisationer med sådan kompetens.

Vår inställning är att skolornas kunskap på det juridiska området har stärkts under dessa år.

Bromma den 2021-03-31

Waldorfskolefederationens styrelse/AU