Uttalande från Waldorfskolefederationens AU/styrelse 12 maj 2021 med anledning av SVT dokumentären

I morgon torsdag sänds den andra delen av SVT:s dokumentär ”De utvalda barnen”.
Vi beklagar de missförhållanden och kränkningar som skett på Solvikskolan och tar starkt avstånd från de tankar och idéer som rättfärdigat dem. Medias granskning behövs för att liknande saker inte ska ske igen, varken på waldorfskolor eller andra skolor.
För Waldorfskolefederationen i Sverige är det grundläggande att alla skolor ska leva upp till och följa skollagens och läroplanens krav, både när det gäller kunskapssyn och arbetet mot kränkande behandling. Den som arbetar med barn och elever måste villkorslöst ta sitt vuxenansvar och alltid agera med barnets bästa för ögonen.
Waldorfskolefederationens AU/styrelse 12 maj 2021