Ruhi Tyson skriver om Idéburet eller ideologi

Ruhi Tyson som arbetar på Waldorflärarhögskolan och Stockholms Universitet och som sitter med i styrelsen för Idéburna skolors riksförbund skriver om Idéburet eller ideologi. Läs den här:

http://wlh.se/ideburet-eller-ideologi/