Två remissyttranden – likvärdig skola samt gymnasial utbildning

Den 30 november skickade Waldorfskolefederationen, tillsammans med Waldorflärarhögskolan, in två remissyttranden till Skolverket.

Den ena, som har skrivits tillsammans med Waldorflärarhögskolan, avser likvärdig skola och den andra avser gymnasial utbildning.

Ni hittar den om likvärdig skola här: Remissyttrande Likvärdig skola

Och den om gymnasiala utbildningen hittar ni här: Yttrande på betänkade – gymnasial utbildning