Uppsats om skönlitteratur i historieundervisningen

Här hittar ni den uppsats från Malmö Universitet som fanns med i nyhetsbrevet i juni och som är skriven utav en medarbetare på Emiliaskolan i Höör. Jenny Fogelberg heter hon och hon har skrivit sin examensuppsats om vad skönlitteratur tillför i Waldorfskolans historieundervisning. En intressant och givande läsning. Marco Polos resa till elevers medvetande