Waldorf i Almedalen

Det är svårt att undgå att Almedalsveckan har ägt rum! Här kommer en liten rapport ur ett waldorfpedagogiskt perspektiv från två av oss som var där i år.

I år var tankesmedjan Trialog initiativtagare till ett seminarium med titeln:
Hur kan man skapa förutsättningar för en hållbar kreativ mångfald inom skola och förskola?
I detta seminarium deltog Idéburna Skolors Riksförbund, montessori-, freinet- och waldorf-representanter. Två riksdagspolitiker med intresse för utbildningsfrågor deltog också; Gunilla Svantorp (S) och Mats Pertoft (Mp).
Vi talade inte om våra olika pedagogiska inriktningar, utan höll oss till principiella frågor om förutsättningarna för att bedriva alternativ pedagogik. Vi fokuserade på tre huvudfrågor:

  • Ekonomiska och juridiska förutsättningar för icke-vinstutdelande skolor
  • Frågan om alternativa läroplaner och utvärderingssystem för alternativ pedagogik och idéburna verksamheter
  • Problemet med att säkra förskollärar- och lärarutbildningar till idéburna förskolor, skolor och särskolor som bedriver alternativ pedagogik

Det var mycket värdefullt att företrädare från olika pedagogiska alternativ kunde samlas kring vissa gemensamma frågor på detta sätt. Tanken är att det samarbetet ska fortsätta. Genom att driva vissa frågor tillsammans blir de politiskt mer principiella och intressanta.

Utöver vårt eget seminarium besökte vi även ett stort antal andra seminarier. Man kan se det som en slags utbildningspolitisk fortbildning. Det är helt klart att skolan är en av de stora valfrågorna. Den stod i centrum på ett stort antal seminarier. Men frågan är förstås sen vad som faktiskt tas upp. Lärarnas status och löner, elevers minskade läsförståelse och sjunkande kunskapsresultat, resursfrågan, behovet av mer tidiga insatser för barn. Lärare, genom Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund frågar efter mer autonomi för lärare – mer utrymme och frirum i styrdokumenten. Det är tydligt att dessa frågor lever inte bara bland verksamheter som arbetar med alternativ pedagogik. Vi noterar att det talades mindre om förskola och fritidshem på seminarierna. Det är ju i sig ett uttryck för den begränsade syn på kunskap, lärande och omsorg som råder idag.

Även högskolepolitiken var ett återkommande seminarietema. Positivt ur ett waldorfpedagogiskt perspektiv är att man nu för en diskussion om behovet av mer profilering inom högskoleområdet. Likriktningen är för stor idag. Detta minskar mångfald vilket i sig minskar kvalitet och innovation. Med ökad profilering borde ju följa en mer positiv inställning till mindre högskolor och mer olika möjligheter till eftergymnasiala utbildningar.

Det ges också möjlighet till andra mer informella möten under Almedalsveckan. Vi träffade bland andra två ledamöter ur riksdagens utbildningsutskott och kunde då ge en bild av situationen för waldorfförskolorna och skolorna.

Ett möte med företrädare för Ersta Sköndals högskola kommer att leda till nya möten i höst – vi får se vad som kan komma av det.
Vi har fört kortare och längre samtal med personer som helt enkelt bidrar till att öka medvetenheten om förutsättningarna för pedagogisk mångfald och waldorfpedagogik – t ex Maciej Zaremba (journalist), Ulrika Sundberg (journalist) och Jabar Amin (Mp:s utbildningspolitiska talesperson) för att nämna några.
Överhuvudtaget kan vi konstatera att det finns en poäng med att waldorfpedagogiken syns på olika sätt och i olika sammanhang.

Vi lärde oss en del att tänka på inför nästa år under dessa dagar. Det är viktigt att ordna seminarium ihop med flera. Det är bra att det också görs under någon större organisation. I år var det Ekobanken och Camino som möjliggjorde för oss att delta. De i sin tur gjorde det inom ramen för organisationen Social Venture

Vi lärde oss också att man ska lägga ned lite tid på att planera vilka seminarier man ska prioritera att ta del av. Med 2400 seminarier på en vecka står man inför ett antal val.

Vi lärde oss att vi ska förbereda frågor att ställa på andras seminarier – så att vi hörs och syns mer än i vårt eget seminarium.

Det politiska arbetet pågår före och efter Almedalsveckan. Det märks i de möten vi har haft att det arbete som gjorts har betydelse för intresset som visas nu. Vi kommer förstås att fortsätta spinna på befintliga och nya trådar. Man ska inte dra för stora växlar på några dagars närvaro på Almedalsveckan, men man kan samtidigt se det som en av många steg i ett politiskt strategiarbete.

Ur vårt perspektiv är de frågor som togs upp i vårt seminarium och som vi arbetat med länge, som också under nästa år kommer att stå i centrum för vårt politiska arbete.

Och förresten – om er verksamhet inte är medlem i Idéburna Skolors Riksförbund föreslår vi att den blir det.
Vi önskar er alla fortsatta sköna sommardagar!

Britta Drakenberg ordförande, Waldorfskolefederationen
Caroline Bratt rektor, Waldorflärarhögskolan (WLH)