Waldorfpedagogiska kärnkvaliteter i praktiken

I samband med Skolinspektionens tematiska tillsyn av Waldorfskolorna 2021-2022 såg Waldorfskolefederationens styrelse ett behov av att alla waldorfskolor i Sverige skulle få möjlighet att formulera hur waldorfpedagogiska kärnkvaliteter tar sig uttryck i deras praktik idag. Waldorfskolefederationen gav uppdraget till fil dr Sofi Gerber.

Undersökningen genomfördes under läsåret 2022-2023 och avslutades i juni 2023.’

Bromma 22 juni 2023

Maria Norberg, ordförande Waldorfskolefederationen

Rapporten kan hämtas här.