Waldorfskolefederationen i Almedalen

Waldorfskolefederationen deltar även detta i år i Almedalen med ett seminarium tillsammans med Freinetföreningen och Montessoriförbundet. Årets tema är : Skolan som skyddsfaktor, betydelsen av pedagogisk mångfald. Huvudtalare är polismästare Carin Götblad , med efterföljande kommentarer av bland annat Maria Norberg Waldorfskolefederationen

https://almedalsveckan.info/program/67237