Waldorf

Handen som handling

Eva Malm, tidigare lärare på Rudolf Steinerskolan i Göteborg samt utbildningsansvarig på Waldorflärarhögskolan, har i dagarna utkommit med en ny bok om handens roll och betydelse i förening med hjärnans

Läs mer